Kraków, 23-25 listopada 2023 r.
herb uniwerstytu jagiellońskiego

Instytut Psychologii
uniwersytet Jagielloński

V Krajowa
Konferencja psychologii klinicznej

Kraków
23-25
listopada 2023 r.
Informacje

ZAPRASZAMY

Zapraszamy do udziału w V Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej 

„Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju".

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25.11.2023 r. w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii UJ. W poprzedniej edycji gościliśmy ponad 400 uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie.

UWAGA
Wzory do stworzenia prezentacji na potrzeby wystąpienia oraz plakatu naukowego dostępne są do pobrania w zakładce "Informacje" - "Wymagania dotyczące zgłoszeń"

Zapisz się
już dziś

Zapisz się na V Konferencję Psychologii Klinicznej. 
Pobierz program konferencji
Program

program konferencji

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

„Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju”

Żyjemy w epoce oszołomienia gdzie cała nasza kultura europejska porusza się od dłuższego czasu z taką torturą naprężenia, jak gdyby zmierzała do katastrofy: niespokojnie, gwałtownie.
Christopher Bollas
Współczesna rzeczywistość stanowi dla żyjącej w niej społeczności swoiste wyzwanie. Nacechowana jest życiem w stresie, niepokojem i doświadczaniem wielu indywidualnych, ale i powszechnych zagrożeń płynących ze zmian klimatu, wojny, ubóstwa, głodu, poszerzającego się uchodźstwa, czy szeroko pojętego zjawiska wykluczenia. 
Kiedy warunki naszej codziennej egzystencji łączą się z poczuciem stałego zagrożenia i deprywacji poczucia bezpieczeństwa, słabnie kondycja psychiczna. Sprzyja to zaprzeczaniu realnemu zagrożeniu i doświadczanemu lękowi. W konsekwencji „życie może zagrażać życiu”.

Za myśl przewodnią, oddającą klimat naszej codziennej rzeczywistości i toczących się w niej zjawisk psychologicznych oraz społecznych przyjęliśmy słowa Christophera Bollasa wskazującego, że „żyjemy w epoce oszołomienia gdzie cała nasza kultura europejska porusza się od dłuższego czasu z taką torturą naprężenia, jak gdyby zmierzała do katastrofy: niespokojnie, gwałtownie”.

Co w świetle tych słów powinna proponować współczesna psychologia kliniczna? W jaki sposób jest w stanie wesprzeć codzienną egzystencję współczesnego człowieka, jego dobrostan i dobry stan zdrowia? Czy psychologiczna wiedza kliniczna jest w stanie wspierać rozwój i konstruktywne pokonywanie zagrożeń, o których pisze Bollas?

Psychologia kliniczna, jako silnie zakorzeniona w psychologii dyscyplina naukowo-badawcza, a zarazem praktyka kliniczna, poszukuje jak najbardziej rzetelnych standardów klinicznej diagnozy oraz pomocy psychologicznej, zmierzających do utrzymania zdrowia i wzmacniania zasobów w biegu życia osoby. Wszystko po to, aby życie oraz rozwój jednostki nie były zagrożone i jak najmniej powikłane ponadnormatywnymi kryzysami i różnorodnymi zaburzeniami.

Pozostające w naszej pamięci wspomnienia poprzednich konferencji, bogactwo ich treści programowych, stały się drogowskazem do refleksji i zaproszenia Państwa na kolejną, już V z cyklu Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej. W jej ramach chcemy podążać za potrzebą kultury dialogu i poszukiwania wspólnie inspiracji do dyskusji na ile procesy globalizacyjne stały się ważnym czynnikiem wkraczającym w świat problematyki psychologii klinicznej, zarówno w nauce, jaki praktyce klinicznej. Gdzie jest miejsce psychologii klinicznej w dobie wyzwań globalizacyjnych współczesnego świata, takich jak trwająca kolejny rok pandemia, wojna na Ukrainie, podnoszone coraz częściej przejawy wykluczenia rasowego, religijnego, tożsamościowego? Czy naukowcy i praktycy powinni koncentrować się na rozumieniu tych zjawisk, czy leczeniu, a może przede wszystkim na profilaktyce? W jakiej przestrzeni ma się odbywać diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna? Z kim i po co ma się spotykać współcześnie psycholog kliniczny? Tymi pytaniami chcemy zaprosić do refleksji zarówno naukowców, jak i praktyków klinicznych.

Zapraszamy już teraz Państwa do aktywnego uczestnictwa w V Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, wspólnych rozważań, dyskusji, prezentacji wyników badań i doświadczeń z praktyki klinicznej, które pozwolą nam spróbować odpowiedzieć na postawione pytania.
W imieniu Komitetu Naukowego

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej 
Instytut Psychologii
Wydział Filozoficzny 
Uniwersytet Jagielloński
Pobierz komunikat w formacie pdf

WAŻNE INFORMACJE

ZAREJESTRUJ SIĘ

Link do rejestracji udziału, wystąpień, warsztatów i sympozjów
Rejestracja

ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się na swoje konto po wczesniejszej rejestracji
Logowanie

BAZA NOCLEGOWA

Szukasz noclegu? Tutaj lista współpracujących z nami hoteli
Baza noclegowa

SESJA POSTEROWA

Informacje na temat sesji posterowej.
Bądź na bieżąco
Dodatkowe informacje

WYKŁADY PLENARNE

Dawka wiedzy która pozwala się rozwijać. 
Dodatkowe informacje

WARSZTATY

Teoria w praktyce. Najnowsza wiedza, zastosowanie i rozwijanie metod.
Dodatkowe informacje

WYMOGI DO ZŁOSZEŃ

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń
Wymagania dotyczące zgłoszeń

PUBLIKACJE

Przesłanie publikacji pokonferencyjnych
Warto przeczytać

KOMUNIKATY

Komunikat I

Ważne informacje do pobrania
Pobierz PDF

Komunikat II

Ważne informacje do pobrania
Pobierz PDF

Komunikat III

Ważne informacje do pobrania
Pobierz PDF

Komunikat IV

Ważne informacje do pobrania
Pobierz PDF

Facebook

Wszystkie informacje również na facebooku

Obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA?

WARSZTATY CZWARTKOWE

Instytut Psychologii UJ
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
123 movies
embed google maps in website

WYKŁADY PIĄTEK I SOBOTA

Auditorium Maximum
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków
123 movies
embed google maps in website

BANKIET

Bankiet

Bankiet odbędzie się
w Holu Głównym Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha
Strona hotelu
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków
123 movies
embed google maps in website

PATRONATy i partnerzy

prof. dr hab.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
JM prof. dr hab.
Jacek Popiel
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwo UJ
Psychiatria i Psychologia Kliniczna
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Portal krakow.pl
Health Psychology Report (HPR)
Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
Krakow Convention Bureau
Wydawnictwo PWN
Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne
Krajowe Centrum
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Behaviour in Crisis Lab
Polska Agencja Prasowa
Pracownia Testów Psychologicznych
PTP
Komisja Psychologii PAN Oddział w Krakowie
eyeprinterentergraduation-hatusersmapbullhornenter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram