Kraków, 23-25 listopada 2023 r.
herb uniwerstytu jagiellońskiego
uniwersytet Jagielloński

Wymagania dotyczące zgłoszeń

V KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Kraków 2023

Wymagania dotyczące zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca.

a) postery: plansze o wymiarach 85 na 120 cm w orientacji pionowej (postery w formacie A0, wzór dostępny poniżej

b) referaty: przewidziane na 15 minut

Wymogi zgłaszania abstraktów:

  • tytuł na limit 200 znaków
  • streszczenie na limit 300 słów
  • dodanie słów kluczowych, tematycznie związanych z proponowanym wystąpieniem w zakładce opcje
  • każdy uczestnik może być autorem lub współautorem prezentującym maksymalnie dwa wystąpienia (obojętne jakiego rodzaju)

Uwaga! Długość ustnej prezentacji wynosi 15 minut. Prosimy o takie zaplanowanie prezentacji, by zmieścić się w zaplanowanym czasie. Praktyka podpowiada, że aby zmieścić się w czasie, warto nie przekraczać ilości slajdów: 1 slajd na minutę. Można zaplanować mniej lub więcej slajdów, w zależności od preferencji osoby prezentującej - prosimy jednak upewnić się, że zmieszczą się Państwo w przewidzianym czasie. Wzór dostępny poniżej.

c) sympozja

Wymagane jest zgłoszenie tytułu sympozjum oraz proponowanych w sympozjum referatów (tytuły oraz autorzy każdego wystąpienia), które należy wpisać w treści abstraktu. W sympozjum można zaproponować maksymalnie 6 wystąpień trwających około 15 min (w zależności od liczby wystąpień w ramach sympozjum).

Następnie każdy z autorów prezentujących swoje wystąpienie w ramach sympozjum powinien zarejestrować się jako uczestnik czynny. Po zalogowaniu należy wybrać opcję streszczenie - wystąpienie ustne i zarejestrować abstrakt swojego wystąpienia w systemie zgłoszeń, w którym zostanie zaznaczone, że wystąpienie planowane jest w ramach sympozjum. Konieczne jest podanie tytułu sympozjum w treści abstraktu. 

W przypadku więcej niż jednego autora danego wystąpienia obaj powinni zarejestrować się jako uczestnicy czynni. Wystarczy jednak, aby tylko jeden z autorów umieścił pełen abstrakt, zaś drugi wpisał w treści abstraktu, że jest współautorem wystąpienia zgłoszonego przez… (podać autora) o tytule … (podać tytuł).

d) warsztaty - przewidziane są na 3 godziny zegarowe

Limit uczestników: 20-25 osób.

Wymogi zgłaszania abstraktów:

  • tytuł na limit 200 znaków
  • streszczenie na limit 300 słów
  • dodanie słów kluczowych, tematycznie związanych z proponowanym warsztatem w zakładce opcje

Wzory do stworzenia prezentacji na potrzeby wystąpienia oraz plakatu naukowego

autorką grafiki jest Maja Wójcik

Uczestników obowiązuje prezentowanie treści zgodnie, używając powyższych wzorów.

Zapisz się
już dziś

Zapisz się na V Konferencję Psychologii Klinicznej. 
Pobierz program konferencji
Program

program konferencji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram