Kraków, 23-25 listopada 2023 r.
herb uniwerstytu jagiellońskiego
uniwersytet Jagielloński

Zgłoszenia wystąpień

V KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Kraków 2023

Zgłoszenia wystąpień

Szczegółowe terminy

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego w konferencji i abstraktów wystąpień do 15.07.2023.

Nadsyłanie abstraktów posterów na sesję plakatową do 15.07.2023.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego do 15.10.2023.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania indywidualnych prezentacji, a także organizacji sympozjów naukowych oraz warsztatów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w konferencji. Przypominamy, że uczestnik konferencji może być autorem lub współautorem prezentującym maksymalnie dwa wystąpienia dowolnego rodzaju.

Przewidujemy następujące formy prezentacji: wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy Konferencji). Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne ośrodki badań naukowych i/lub praktyki psychologicznej.

Różne rodzaje zgłoszeń

 1. Sympozjum

Sympozjum składa się z 3 do 5 wystąpień spójnych tematycznie, zgłaszanych przez organizatora sympozjum. Każde wystąpienie powinno trwać do 15 min.
Prelegenci powinni pochodzić z różnych ośrodków naukowych (przynajmniej dwóch).
Organizator zgłasza sympozjum podając jego tytuł i opis oraz autorów i tytuły referatów składających się na sympozjum.
Poszczególni prelegenci zgłaszają indywidualne referaty wpisując nazwę sympozjum w odpowiednim miejscu w formularzu.

 1. Referat/ Plakat

Abstrakt referatu/ plakatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Procedurę badania
 • Wyniki
 • Wnioski

Uwaga! Długość ustnej prezentacji wynosi 15 minut. Prosimy o takie zaplanowanie prezentacji, by zmieścić się w zaplanowanym czasie. Praktyka podpowiada, że aby zmieścić się w czasie, warto nie przekraczać ilości slajdów: 1 slajd na minutę. Można zaplanować mniej lub więcej slajdów, w zależności od preferencji osoby prezentującej - prosimy jednak upewnić się, że zmieszczą się Państwo w przewidzianym czasie.

Wzory do przygotowywania prezentacji i plakatu są do ściągnięcia tutaj.

 1. Warsztat

Abstrakt warsztatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Cele warsztatu
 • Opis odbiorców warsztatu
 • Ewentualne wymagania dodatkowe

Czas i sposób prezentacji

Czas trwania referatu to 15 minut
Czas trwania warsztatu to 180 minut

Sesja plakatowa będzie miała formę krótkich wystąpień polegających na omówieniu treści zgłoszonego plakatu. Dla autorów plakatów przygotowaliśmy plansze o wymiarach 85x120cm (plakaty A0) w pionie. Plakaty będą prezentowane zgodnie z kolejnością, która zostanie zamieszczona w programie konferencji. W czasie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy plakat naukowy.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Zapisz się
już dziś

Zapisz się na V Konferencję Psychologii Klinicznej. 
Pobierz program konferencji
Program

program konferencji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram