Kraków, 23-25 listopada 2023 r.
herb uniwerstytu jagiellońskiego
uniwersytet Jagielloński

Sesja posterowa

V KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Kraków 2023

Sesja posterowa

Postery wyróżnione na VKKPK:

 1. Antosz-Rekucka, R. Mediatory związku czynników ryzyka z nasileniem zaburzeń przedmiesiączkowych.
 2. Mierzyńska, A., Jaworska, I. Rola psychologa klinicznego w interdyscyplinarnej opiece nad osobą kwalifikowaną do operacji kardiochirurgicznej.
 3. Weimann, B., Opaliński, K., Poprawa, A., Płukis, M. W obliczu zmian klimatu: mediacyjna rola zachowań proekologicznych między lękiem klimatycznym a prężnością psychiczną.
 4. Misiakowska, J., Zaleśkiewicz, H., Kornafel, A., Kuliś, E., Banik, A., Szczuka, Z., Siwa, M., Wietrzykowska, D., Krzywicka, P., Łuszczyńska, A. Objawy depresji, samoregulacja i aktywność fizyczna.
 5. Nowak, S., Soroko, E. Zaburzenie osobowości schizoidalnej a wymiarowa konceptualizacja zaburzeń osobowości według ICD-11.
 6. Byczyńska, K., Bąk, W. Czy bycie otwartym popłaca? Samoujawnianie a emocje i rozbieżności Ja.

----------

Nadsyłanie abstraktów posterów na sesję plakatową możliwe jest do dnia 15.07.2023.

Sesja plakatowa będzie miała formę krótkich wystąpień polegających na omówieniu treści zgłoszonego plakatu. Dla autorów plakatów przygotowaliśmy plansze na plakaty w formacie A0 w pionie. Plakaty będą prezentowane zgodnie z kolejnością, która zostanie zamieszczona w programie konferencji. W czasie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy plakat naukowy.

 • Postery są prezentowane w formie drukowanej. 
 • Zalecane rozmiary to max A0 (84,1 x 118,9). Układ jest pionowy. 
 • Zalecamy wykonanie posteru na przesłanym template. 
 • Autor prezentujący powinien być dostępny przez całą sesję posterową, w razie ewentualnych pytań ze strony zainteresowanych. 
 • Ściany plakatowe będą oznaczone numerami –zgodnymi z numerami posteru, które będą udostępniony w programie szczegółowym. 
 • Postery można eksponować przez cały dzień (najpóźniej na 30 minut przed wyznaczonym czasem sesji posterowej). Zachęcamy do ich wywieszenia rano w dniu przeznaczonym na dany poster. Zaleca się usuniecie posteru najpóźniej pod koniec dnia, w którym prezentowany jest poster. 
 • Zapewnione wyposażenie: tablice plakatowe i przypinki do wieszania plakatów.

Informujemy, że organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie plakatów wywieszonych w strefie plakatowej.

Więcej informacji i wzór plakatu do pobrania tutaj.

Zapisz się
już dziś

Zapisz się na V Konferencję Psychologii Klinicznej. 
Pobierz program konferencji
Program

program konferencji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram